Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán


Nghiệp vụ kế toán
Hướng dẫn hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt theo TT133 & TT200

Hướng dẫn hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt, loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa và hành vi kinh doanh các dịch vụ đặc biệt
Hạch toán hàng bán bị trả lại TK 511-  TT 133 & TK 5212- TT 200

Hạch toán hàng bán bị trả lại TK 511- TT 133 & TK 5212- TT 200

Khi doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng trường hợp hàng hóa bị trả lại do Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách
KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KẾ TOÁN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU?

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KẾ TOÁN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU?

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KẾ TOÁN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU? 2019
Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200 /2014/TT-BTC, hướng dẫn hạch toán chi tiết được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Áp dụng hình thức phạt nào đối với hành vi mua bán hóa đơn

Áp dụng hình thức phạt nào đối với hành vi mua bán hóa đơn

Áp dụng hình thức phạt nào đối với hành vi mua bán hóa đơn 2019
Hạch toán bất động sản đầu tư sử dụng tài khoản 217

Hạch toán bất động sản đầu tư sử dụng tài khoản 217

Hạch toán bất động sản đầu tư sử dụng tài khoản 217 phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của bất động sản đầu tư doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ
Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu? 2019
Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu TT 200 – TK 521

Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu TT 200 – TK 521

Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Thông Tư 200 – Sử dụng tài khoản 521 được hướng dẫn chia sẻ trong bài viết dưới đây
123


0982.686.028