Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán


Tin tức kế toán
Hạch toán hàng bán bị trả lại TK 511-  TT 133 & TK 5212- TT 200

Hạch toán hàng bán bị trả lại TK 511- TT 133 & TK 5212- TT 200

Khi doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng trường hợp hàng hóa bị trả lại do Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách
KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KẾ TOÁN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU?

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KẾ TOÁN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU?

KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KẾ TOÁN CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH DOANH THU? 2019
Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược theo TT 200 /2014/TT-BTC, hướng dẫn hạch toán chi tiết được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Áp dụng hình thức phạt nào đối với hành vi mua bán hóa đơn

Áp dụng hình thức phạt nào đối với hành vi mua bán hóa đơn

Áp dụng hình thức phạt nào đối với hành vi mua bán hóa đơn 2019
Nâng cấp phần mềm HTKK 4.2.7 mới nhất

Nâng cấp phần mềm HTKK 4.2.7 mới nhất

Ngày 20/12/2019 Tổng Cục Thuế đã có thông báo nâng cấp phần mềm HTKK từ 4.2.6 lên 4.2.7 với nội dung được chia sẻ trong bài viết dưới đây
Cập nhật điểm mới nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Cập nhật điểm mới nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC Ngày 30/9/2019 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Hạch toán bất động sản đầu tư sử dụng tài khoản 217

Hạch toán bất động sản đầu tư sử dụng tài khoản 217

Hạch toán bất động sản đầu tư sử dụng tài khoản 217 phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của bất động sản đầu tư doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ
Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt bao nhiêu? 2019
Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu TT 200 – TK 521

Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu TT 200 – TK 521

Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Thông Tư 200 – Sử dụng tài khoản 521 được hướng dẫn chia sẻ trong bài viết dưới đây
1230982.686.028