0973.981.661

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toánThông Tin Công Ty Tnhh đầu Tư Và Giao Nhận Vận Tải á Châu

Tên giao dịch viết bằng tiếng việt: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Giao Nhận Vận Tải Á Châu
Tên giao dịch viết bằng tiếng anh (Viết tắt):Asia Investment And Logistics Co.,ltd
Mã số thuế: 0316121924
Địa chỉ công ty: 351/48C Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thành lập: 2020-01-18T00:00:00Z
Người đại diện pháp luật:Lương Phạm Thùy Minh
Tỉnh Thành Đăng Ký Hoạt Động: TP Hồ Chí Minh


Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Đại lý, môi giới, đấu giá
2 Đại lý
3 Môi giới
4 Đấu giá
5 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
6 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
7 Vận tải đường ống
8 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
9 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
10 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
11 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
12 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông
13 Vận tải hàng hóa ven biển
14 Vận tải hàng hóa viễn dương
15 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
16 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
17 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
18 Vận tải hành khách hàng không
19 Vận tải hàng hóa hàng không
20 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
21 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
22 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
23 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác
24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
27 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
29 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
30 Bốc xếp hàng hóa
31 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
32 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
33 Bốc xếp hàng hóa cảng biển
34 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
35 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
36 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
37 Dịch vụ đại lý tàu biển
38 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
39 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
40 Bưu chính
41 Chuyển phát

Bạn có thể tham khảo thêm :

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn