Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:11029

Trường hợp hóa đơn của hàng hóa về trước nhưng hàng hóa lại về sau thì kế toán hạch toán như thế nào bài viết dưới đây xin hướng dẫn hạch toán chi tiết

Căn cứ pháp lý:

Tại Điều 8, khoản 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm giao hàng

Tại Khoản 2a, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn

Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm khi lập hóa đơn không đúng thời điểm

Tại Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

hạch toán hóa đơn về trước hàng hóa

Hướng dẫn hạch toán hóa đơn về trước hàng hóa

Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho. Khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi đường. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, kế toán làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán.

DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 151 : Hàng mua đang đi đường (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 151 : (Tổng giá thanh toán)

Có TK 111, 112, 331,. . .

Khi hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho

Nợ TK 152, 153, 156

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Lưu ý:

Đôi với trường hợp hàng về sau nhưng không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán; hoặc

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Trường hợp hàng về sau nhưng bị hao hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt:

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn