Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10595

Hướng dẫn hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt, loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa và hành vi kinh doanh các dịch vụ đặc biệt

Các trường hợp hạch toán thuế thiêu thụ đặc biệt:

  • Hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
  • Hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt tại đơn vị nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB;
  • Hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt khi nộp tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước;
  • Khi DN được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu

hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Khi hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ xảy ra 2 trường hợp, đó là: Trường hợp tách được thuế TTĐB phải nộp ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh và Trường hợp không tách được thuế TTĐB phải nộp ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh. Kế toán hạch toán từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp tách được thuế TTĐB phải nộp ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Khi tách được thuế TTĐB phải nộp ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng trị giá thanh toán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Có TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp không tách được thuế TTĐB phải nộp ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Khi không tách được thuế TTĐB phải nộp ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, hạch toán:

Nợ TK 511: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt tại đơn vị nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB.

Tại DN nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB như: Ô tô dưới 24 chỗ ngồi, xăng và các chế phẩm khác để pha chế xăng, máy điều hoà nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống,… Kế toán DN sẽ hạch toán như sau:

– Căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi mua hàng nhập khẩu, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Đối với hàng tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Khi nộp thuế TTĐB của hàng nhập khẩu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 138: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

DN nộp tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước.

Khi Doanh nghiệp nộp tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có các TK 111, 112: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi DN được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Khi DN được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu do 1 số trường hợp như: Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài; Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; Hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị… Kế toán hạch toán như sau:

Trường hợp DN được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi tái xuất hàng hóa.

Khi được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi tái xuất hàng hóa, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 632: Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)

Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).

Trường hợp DN được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi tái xuất TSCĐ.

Khi được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi tái xuất TSCĐ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 2111: Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811: Chi phí khác (nếu bán TSCĐ).

Trường hợp DN được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị.

Khi được hoàn thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 1388: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt khi được giảm, được hoàn thuế.

Khi được giảm, được hoàn thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, kế toán ghi:

Nợ TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 711: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt trong tiêu dùng nội bộ.

Khi DN xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 6421, 6422: Tổng chi phí.

Có các TK 154, 155: Trị giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,…

Có TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cách hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu ủy thác (Tại bên giao ủy thác).

Khi Dn muốn nhập hàng hóa về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, kế toán DN giao ủy thác sẽ hạch toán như sau:

– Khi DN giao ủy thác nhập khẩu nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác, DN ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,…: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3332: Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có các TK 111, 112: Tiền trả ngay cho bên nhận ủy thác.

Có TK 3388: Nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế TTĐB cho bên nhận ủy thác

Có TK 1388: Ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế TTĐB.

– Bên nhận ủy thác chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác mà không phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi:

Nợ TK 1388: Số tiền đã nộp hộ thu lại

Nợ TK 3388: Trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác

Có các TK 111, 112: Trị giá tiền đã nộp.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn