Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10553

Việc công nợ hàng hóa bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng là công việc sảy ra thường xuyên với kế toán doanh nghiệp, Bài viết dưới đây Hướng dẫn kế toán công nợ trong doanh nghiệp năm 2020

Kế toán công nợ tiền mặt

Công việc của kế toán công nợ

Nhập hóa đơn, chứng từ vào sổ chi tiết công nợ cho từng khách hàng chi tiết dựa vào bảng kê bán hàng và bảng kê thu tiền

Kiểm tra, theo dõi từng hóa đơn xuất, thu tiền đã đúng khách hàng nợ và có khớp với tổng số tiền trên bảng kê hay chưa

Chuyển bảng kê Excel tất cả các lô hàng còn nợ của khách hàng chi tiết theo từng khu vực

Trường hợp khách hàng trả lại hàng mua: Khi thanh toán tiền hàng, kế toán công nợ treo dư có; còn nếu khách hàng chưa thanh toán tiền hàng, kế toán công nợ sẽ nhập lại hàng và tất toán công nợ đó cho khách hàng.

Hàng ngày, kế toán công nợ kể cả những công nợ thu ngay mà chưa thanh toán chuyển xuống bộ phận phụ trách công nợ

Đối với các khoản dư có, kế toán chuyển xuống phòng kinh doanh 1 tuần/ lần để kinh doanh đưa ra biện pháp xử lý.

1 tuần/ lần kế toán lên công nợ quá hạn của khách hàng để gửi xuống phòng kinh doanh

Kế toán làm bảng phân tích công nợ gửi xuống phòng kinh doanh 1 tháng/ lần.

kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Công việc của thủ quỹ

Căn cứ vào số tiền thực tế giao hàng đối với các khách hàng thanh toán ngay, phiếu kê công nợ đối với khách hàng thanh toán chậm, thủ quỹ kiểm tra và ký xác nhận vào bảng kê thu tiền.

Đối với khoản tiền thu bằng ngoại tệ, thủ quỹ phải mở sổ ghi rõ số seri từng loại ngoại tệ có mệnh giá từ 100 USD trở lên và yêu cầu nhân viên giao nhận ký xác nhận.

Cuối ngày, thủ quỹ đối chiếu với kế toán bảng kê tổng số tiền thu được của khách hàng.

Thủ quỹ nộp tiền toàn bộ chứng từ vào bảng kê cho kế toán công nợ.

Công việc của kế toán bảng kê

Căn cứ vào phiếu kê công nợ, phiếu giao hàng kế toán vào bảng kê thu chi tiết cho từng mã hàng của từng khách hàng chi tiết.

Cuối ngày kế toán bảng kê đối chiếu với thủ quỹ số tiền hàng thu được từ khách hàng trong ngày.

Kế toán bảng kê nộp lại toàn bộ chứng từ và bảng kê cho kế toán công nợ.

Kế toán công nợ tiền gửi ngân hàng

Kiểm tra tiền hàng phát sinh của khách hàng

Cập nhật khoản tiền vào sổ theo dõi Ủy nhiệm chi theo đúng thời gian, ngày tháng, tên khách hàng và số tiền

Cuối ngày, chuyển dữ liệu xuống phụ trách công nợ kinh doanh.

Kế toán bảng kê:

Căn cứ từ bảng kê tiền hàng từ kinh doanh chuyển xuống, kế toán bảng kê cập nhật số liệu vào bảng kê.

Đối với thu tiền hàng bằng séc tiền mặt hoặc séc chuyển khoản, nhân viên thu tiền phải nộp séc cho thủ quỹ. Sau đó, thủ quỹ mang séc ra ngân hàng để thu tiền về. Khi tiền về tài khoản kế toán ngân hàng cập nhật vào Ủy nhiệm chi. Khi đó, nhân viên kinh doanh được viết lên bảng kê thu tiền.

Nhân viên thu tiền bằng séc phải kiểm tra séc có đầy đủ chữ ký, dấu và tên, số tài khoản người thụ hưởng trên séc hay chưa.

Kỹ năng cần có của kế toán công nợ

  • Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích và tham mưu
  • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
  • Nắm vững các chuẩn mực kế toán, thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
  • Biết sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn