Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10717

Hướng dẫn tải và sử dụng phần mềm HTKK 4.2.3 do Tổng Cục Thuế triển khai bắt đầu từ ngày 17/10/2019 cập nhật sửa lỗi bổ sung chức năng mới

Thông báo từ Tổng Cục Thuế về việc triển khai phần mềm HTKK phiên bản 4.2.3 thay thế cho phiên bản 4.2.2 trước đó

Tổng cục thuế thông báo về việc triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.3

Về việc: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.2.3, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 4.1.0, hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.7 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh

Download phần mềm HTKK 4.2.3 phiên bản mới nhất Tại đây

Chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK Tại đây

tải phần mềm htkk 4.2.3

NỘI DUNG CẬP NHẬT CỦA PHẦN MỀM HTKK 4.2.3

Tổng Cục Thuế nâng cấp phần mềm HTKK 4.2.3 nhằm để bổ sung một số chức năng kê khai và tra cứu hồ sơ khai thuế theo yêu cầu nghiệp vụ phát sinh:

  • Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.
  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT – dành cho hoàn thuế GTGT) ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Sửa lỗi phiên bản 4.2.2 trước đó

Cập nhật các chỉ tiêu có trong phiên bản 4.2.3

1.Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm:

  • Chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động,
  • Chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động,
  • Chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú,
  • Chỉ tiêu [25] – Cá nhân không cư trú hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.

2. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhận trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm:

  • Chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động,
  • Chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú,
  • Chỉ tiêu [26] – Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.

3. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB: Cập nhật ứng dụng cho phép người nộp thuế có thể kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính.

4.Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Cập nhật bỏ ràng buộc Chỉ tiêu [28a] - Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28] - Tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào. Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28], nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ "Chỉ tiêu [28a] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng chỉ tiêu [21] + [21a] + [28]".

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn