Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10515

Nội dung, Ưu điểm, Nhược điểm, Đối tượng áp dụng và Hướng dẫn tính giá đích danh theo TT 133 và TT 200 được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Nội dung phương pháp tính giá đích danh.

Nếu Doanh nghiệp áp dụng Phương pháp tính giá thực tế đích danh thì phải thực hiện các công việc sau:

  • Phải quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo từng lô hàng.
  • Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó.

tính giá đích danh theo

Phương pháp tính giá đích danh có Ưu điểm gì

  • Đảm bảo được nguyên tắc phù hợp trong kế toán.
  • Chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế.
  • Giá trị của hàng xuất kho đem bán và giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

Phương pháp tính giá đích danh có nhược điểm gì?

  • Không áp dụng rộng rãi được cho các Doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết từng lô hàng nhập xuất, đòi hỏi việc sắp xếp, bố trí hàng trong kho phải khoa học, có yết giá cho từng lô hàng.
  • Chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít mặt hàng và hàng tồn kho theo từng lô hàng có thể nhận diện được thì mới tính giá xuất kho theo PP này được.

Đối tượng áp dụng được Phương pháp tính giá đích danh bao gồm:

  • Có ít loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ổn định.
  • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa có tính tách biệt và nhận diện được.
Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn