Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toántruy Lượt Xem:10595

Tại Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về một số trường hợp không kê khai nộp thuế GTGT, bao gồm 7 trường hợp dưới đây

1. Không kê khai tính nộp thuế GTGT khi chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT: Do dự án đầu tư được chuyển nhượng thường có giá trị lớn dẫn đến khó khăn về vốn cho doanh nghiệp (vì phải bố trí một khoản vốn lớn để trả thuế và kê khai, khấu trừ chờ hoàn thuế) trong khi thu ngân sách không tăng thêm do nộp rồi lại được hoàn nên để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ đã bổ sung quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT.

Những trường hợp không kê khai tính nộp thuế GTGT

2. Không kê khai tính nộp thuế GTGT đối với các khoản thu bồi thường BẰNG TIỀN, tiền thưởng, hỗ trợ, chuyển nhượng phát thải, các khoản thu tài chính khác.

=> Đối với các khoản thu này bên thu chỉ lập chứng từ thu tiền, bên chi lập chứng từ chi tiền.

Ví dụ 1: 2 công ty X và Y ký hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên do công ty X không hoàn thành tiến độ giao hàng cho công ty Y như đã thỏa thuận. Do đó, Công ty X phải bồi thường cho công ty Y 70 triệu đồng. Trong trường hợp này Công ty Y làm phiếu chi tiền bồi thường và công ty Y lập phiếu thu nhận tiền. Đồng thời không phải kê khai tính nộp thuế cho khoản bồi thường hợp đồng này.

Ví dụ 2: Một số khoản thu không phải kê khai khác như:

 • Lãi nhận được từ khoản tiền ứng trước mua hàng.
 • Nhận lãi từ mua trái phiếu, tiền cổ tức do mua cổ phiếu.
 • Tiền lãi trả chậm nhận được từ việc bán hàng.
 • Tiền bảo hiểm nhận được do bên bảo hiểm bồi thường.

LƯU Ý: Nếu như hình thức BỒI THƯỜNG bằng HÀNG HÓA, DỊCH VỤ thì:

Bên bồi thường: Lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT.

Bên nhận bồi thường: Kê khai và khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

3. Không kê khai tính nộp thuế GTGT khi bán tài sản đối với cá nhân và tổ chức không kinh doanh.

Ví dụ 1: Anh X có nhu cầu mua xe ô tô mới nên bán xe ô tô cũ của mình. Thì Anh X không phải kê khai tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền thu được khi bán ô tô.

Ví dụ 2: Anh X vay ngân hàng bằng cách thế chấp ô tô nhưng đến thời hạn thanh toán không có khả năng trả. Khi đó ngân hàng bán phát mại ô tô của Anh X thế chấp để thu hồi nợ đã vay. Thì số tiền bán ô tô trong trường hợp này cũng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

4. Không kê khai tính nộp thuế khi bán các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản

Đối với nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường: Thực tế nhiều doanh nghiệp trên khâu kinh doanh thương mại lợi dụng quy định này mua hàng của nông dân (không chịu thuế GTGT) sau đó mua hóa đơn có thuế 5% để hợp thức đầu vào lòng vòng qua nhiều khâu thương mại trung gian trước khi bán cho doanh nghiệp xuất khẩu để doanh nghiệp xuất khẩu được hoàn thuế.

Để giải quyết căn bản gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa là nông, lâm, thủy sản nói trên, Chính phủ đã bổ sung quy định: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Doanh nghiệp mua không phải trả thuế GTGT nên cũng không có thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ. Khi bán cho người tiêu dùng vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT theo Luật.

BẠN NÊN BIẾT:

>> Cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng 

>> Dịch vụ hoàn thuế gtgt

 

5. Không thực hiện kê khai tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động mua dịch vụ sau:

 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị
 • Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại;
 • Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
 • Đào tạo.
 • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam,

=> Các hoạt động trên không cần phải kê khai tính nộp thuế GTGT nếu được thực hiện giữa: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượn không cư trú tại Việt Nam.

6. Không kê khai tính nộp thuế GTGT khi điều chuyển tài sản cố định như sau:

 • TSCĐ đang sử dụng và đã trích khấu hao nếu điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách giữa:
 • Cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn.
 • Các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn.
 • Với mục đích phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

LƯU Ý: Nếu khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

7. Các trường hợp khác không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

c) Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn